Valikko

Pyydämme kuittaamaan pelastussuunnitelman luetuksi tutustuttuasi siihen.

Voit kuitata pelastussuunnitelman luetuksi tämän sivun alareunasta.

Sisällys

 1. Johdanto
 2. Kohteen perustiedot
  1. Perustiedot
  2. Muut tiedot
 3. Organisaatio
  1. Kiinteistön turvallisuushenkilöt
  2. Toimijoiden turvallisuushenkilöt
  3. Kiinteistön tärkeät numerot
  4. Muut tärkeät numerot
 4. Kiinteistön järjestelmät
  1. Huoltotoimenpiteet
  2. Järjestelmien ylläpito
 5. Riskit
  1. Tapaturmat
  2. Tulipalovaarat
  3. Vesivahingot
  4. Sairauskohtaukset
  5. Säteily- tai kaasuvaara
  6. Myrskyvauriot
  7. Rikollinen toiminta
 6. Turvallisuusjärjestelyt
  1. Sammutuskalusto
  2. Turvalaitteet
  3. Ensiapu
  4. Paloturvallisuus
 7. Toimintaohjeita
  1. Turvallisuusorganisaatio
  2. Avun hälyttäminen
  3. Sairauskohtaus tai tapaturma
  4. Tulipalo
  5. Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt
  6. Toiminta palohälytystilanteessa
  7. Toiminta kokoontumispaikalla
  8. Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa
  9. Vesivahinko
  10. Väkivallan uhatessa
  11. Pommiuhka
  12. Yleinen vaaramerkki
  13. Sähkökatkot
 8. Väestönsuojelu
 9. Suojaväistö
 10. Irtaimiston säilytys
 11. Liitteet
 12. Liiketilan haltijan velvollisuudet
 13. Alkusammuttimien käyttöohjeet
  1. Sammuttimet
  2. Pikapaloposti
 14. Avainturvallisuus
 15. Kiinteistön toimijoiden tietoja
  1. Aqsens Health Oy
  2. Biotop Oy
  3. Bugbyte Oy
  4. Charlie Care Oy
  5. Clinical Research Services Turku CRST Oy
  6. Coaching Language
  7. Delsitech Oy
  8. Dream Broker
  9. Duodecim ry
  10. Eduten Oy
  11. Ekoweb Oy
  12. Elintarvikekemia
  13. Fairspectrum Oy
  14. Fision
  15. Fit Therapy
  16. Forendo Pharma Oy
  17. Futureko Oy
  18. Humap
  19. Hydrohex Oy
  20. IBIO Health Oy
  21. ID Creations Oy
  22. InMe Oy
  23. JS Games Oy
  24. Kymdata Oy
  25. LK Paloinsinöörit
  26. Lingua FinnoMedica Oy
  27. Luonnonvarakeskus LUKE
  28. Luotsi Oy
  29. Mainostoimisto SST Oy
  30. MindFit Consulting Oy
  31. Node Solutions Oy
  32. Outsystems Oy
  33. Oy LS Link Ab
  34. Pharmatest Services Oy
  35. Precordior Oy
  36. Pyjama Films Oy
  37. QEM Software Oy
  38. Rakennuttajatoimisto HTJ
  39. Reagena
  40. Storage IT
  41. Tku Sci Park Biohautomo
  42. Tomas Tuominen
  43. Trace Ray
  44. Turku Game Hub ry./Hive
  45. Turun yliopisto
  46. Unica Oy
  47. VSSHP / Tekninen toimisto
  48. Vere Oy
  49. YardMate Oy

Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
 3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

 1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
 2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
 3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
 4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

 1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
 2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
 3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
 4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
 5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
 2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
 3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
 4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

Kohteen perustiedot

PharmaCityssä on toimisto- ja opetustiloja sekä laboratorio- ja tutkimustiloja.

Perustiedot

Kiinteistön nimi Kiinteistö Oy PharmaCity
Kiinteistön osoite Itäinen Pitkäkatu 4
20520 TURKU
Rakennusten määrä 1
Toimijoiden määrä 10
Kiinteistön omistaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy
http://www.turunteknologiakiinteistot.fi/?id=4

Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Varsinais-Suomi. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 6 minuuttia.

Kiinteistönhoito Are Oy
puh. 020 5305500
päivystys 020 5305700
Sähköntarjoaja Turku Energia Oy
puh. 02 2628111
päivystys 0800 02001
http://www.turkuenergia.fi/kotitalouksille/asiakaspalvelu/ilmoita-sahkoverkon-viasta/
Vesiyhtiö Turun Seudun Vesi Oy
puh. 040 8304400
Kiinteistön vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy
puh. 03 030303
https://www.op.fi
Kiinteistönomistajan vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy
puh. 03 030303
https://www.op.fi
Kokoontumispaikka Lenkkipolku, C- rapun läheisyydessä
Väestönsuojien määrä 1
Väestönsuojan sijainti VSS1 Kellari
Veden pääsulku Lämmönjakohuone, kellarikerros C- rapun kohdalla
Sähköpääkeskus Kellarikerros, D- rapun kohdalla
Ilmanvaihtokone Kellarikerros, käytävä B-C 2kpl huoneita / ullakkokerros
Ilmanvaihdon hätä-seis

B- sisäänkäynnin tuulikaapissa

Kiinteistön tilat

Liikehuoneistot
Sijainti Nimi
- ID Creations Oy
- Oy LS Link Ab
- Unica Oy
- VSSHP / Tekninen toimisto
2. krs, Mainostoimisto SST Mainostoimisto SST Oy
4. krs, Tku Sci Park Biohautomo Tku Sci Park Biohautomo
5. krs, Pharmatest Services Pharmatest Services Oy
7. krs, Forendo Pharma Oy Forendo Pharma Oy
A-porras, 7. kerros Luonnonvarakeskus LUKE
A-porras, katutaso Ekoweb Oy
B4 kerros , Pharmacity Delsitech Oy
B 6 kerros Luotsi Oy
B-rappu, 3 kerros Clinical Research Services Turku CRST Oy
C 2 kerros Coaching Language
C 2 kerros LK Paloinsinöörit
C 3 kerros Pyjama Films Oy
C-porras, 2. kerros Charlie Care Oy
C-porras, 2. kerros Eduten Oy
C-porras, 2. kerros YardMate Oy
C-porras, 3. kerros Bugbyte Oy
C-porras, 4. kerros Aqsens Health Oy
C-porras, 4. kerros Hydrohex Oy
Itäinen Pitkäkatu 4 Rakennuttajatoimisto HTJ
Itäinen pitkäkatu 4 A 7 kerros Elintarvikekemia
PharmaCity 3. krs Turku Game Hub ry./Hive
PharmaCity, h. 2409 Node Solutions Oy
PharmaCity, h. 3050 JS Games Oy
PharmaCity, h. 6024-6025 Dream Broker
Useampia tiloja, yhteystiedoista tilojen vastaavat henkilöt Turun yliopisto
Werstas Fision
Werstas Reagena
Werstas 2016-2017 Humap
Werstas, h. 2018 Tomas Tuominen
Werstas, h. 2407 Storage IT
Werstas, huone 2014 Futureko Oy
Toimijat
Sijainti Nimi
2. krs. huoneet 2405 ja 2406 Kymdata Oy
B 6 kerros Precordior Oy
B-porras, 6. kerros Duodecim ry
B-porras, 6. kerros Fit Therapy
B-porras, h. 6018 Vere Oy
B-porras, h. 6020 MindFit Consulting Oy
C 2 Fairspectrum Oy
C-porras, 3. kerros QEM Software Oy
C-porras, 4. kerros Biotop Oy
Werstas 2.krs, huone 2013 Trace Ray
Werstas Labs, 4. kerros, h. 4017 InMe Oy
b-porras, h. 6014-6015 Lingua FinnoMedica Oy
h. 2015 Outsystems Oy
h. 4050 IBIO Health Oy

Henkilömäärät

Yhteensä
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin ~400 ~50 ~0
Viikonloppuisin ~50 ~20 ~0

Organisaatio

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Lehtinen
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
puh. 040 0960626
mikko.lehtinen@teknologiakiinteistot.fi
Ylläpitopäällikkö Jani Jeromaa
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
puh. 040 0218852
jani.jeromaa@teknologiakiinteistot.fi

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Turvallisuusvastaava Jani Jeromaa
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
puh. 040 0218852
jani.jeromaa@teknologiakiinteistot.fi

Toimijoiden turvallisuushenkilöt

Yritys Henkilö Yhteystiedot
Biotop Oy Risto Ranta
Yhteyshenkilö
puh. 050 5280789

Clinical Research Services Turku CRST Oy Kirsti Luomala
Suojeluvalvoja
Alue: 3. krs, CRST
CRST Oy
puh. 02 3337581

Reijo Kunelius
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 3. krs, CRST
CRST Oy
puh. 040 0601153

Coaching Language Jayde Friman

Delsitech Oy Lasse Leino

Duodecim ry
Ekoweb Oy Mikko Niemi
Suojeluvalvoja
Alue: 1. krs, Ekoweb
Ekoweb Oy
puh. 050 5027103

Arja Mannila
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 1. krs, Ekoweb
Ekoweb Oy
puh. 050 3633969

Elintarvikekemia Anu Hirvensalo
puh. 02 3336886

Jukka suomela
puh. 029 4504169

Jani Sointusalo
puh. 02 3336854

Maaria Kortesniemi
Fairspectrum Oy Jaakko Ojaniemi
Yhteyshenkilö
Fairspectrum Oy
puh. 050 3271443

Fit Therapy Virpi Lautamatti
Yhteyshenkilö
FitTherapy
puh. 040 0491992

Forendo Pharma Oy Pasi Koskimies
Suojeluvalvoja
Alue: 7. krs, Forendo Pharma Oy
Forendo Pharma Oy
puh. 040 3108055

Kira Wahlstedt-Lindström
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 7. krs, Forendo Pharma Oy
Forendo Pharma Oy
puh. 040 3108017

Futureko Oy Pekka Mauro

Alue: Huone 2014
Humap Terhikki Rimmanen
Humap Consultation Oy
puh. 040 0856045

ID Creations Oy Antti Kangasniemi
Suojeluvalvoja
Alue: 2. krs, ID Creations
ID Creations Oy
puh. 050 3318332

Kymdata Oy Jyrki Metsola
Yhteyshenkilö
Kymdata Oy
puh. 020 7660521

Ilkka Kuusela
Yhteyshenkilö
Kymdata Oy
puh. 020 7660534

LK Paloinsinöörit Jukka Lehmusvirta

Lingua FinnoMedica Oy Jenny Jeskanen
Turvallisuusyhteyshenkilö
Lingua FinnoMedica Oy
puh. 050 5050835

Luonnonvarakeskus LUKE Mika Kurkilahti
Yhteyshenkilö
Luonnonvarakeskus LUKE
puh. 029 5327694

Luotsi Oy Johanna Paalasmaa

Mainostoimisto SST Oy Eero Uusitalo
Suojeluvalvoja
Alue: 2. krs, Mainostoimisto SST
Mainostoimisto SST Oy
puh. 044 0846015

Aino Uusitalo
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 2. krs, Mainostoimisto SST
Mainostoimisto SST Oy
puh. 044 0846035

MindFit Consulting Oy Kari Härkönen
Turvallisuusyhteyshenkilö
MindFit Consulting Oy
puh. 040 0752542

Sari Kailio
Turvallisuusyhteyshenkilö
MindFit Consulting Oy
puh. 045 8604300

Pharmatest Services Oy Mika Juoperi
Turvallisuusyhteyshenkilö, Suojeluvalvoja
Alue: 5. krs, Pharmatest Services
Pharmatest Services Oy
puh. 050 4471316

Jenni Bernoulli
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 5. krs, Pharmatest Services
Pharmatest Services Oy
puh. 050 5557988

QEM Software Oy Timo Koski
Turvallisuusyhteyshenkilö
QEM Software Oy
puh. 040 5022279

Rakennuttajatoimisto HTJ Minna Routsalo

Tku Sci Park Biohautomo Katarina Jääskeläinen
Suojeluvalvoja
Alue: 4. krs, Tku Sci Park Biohautomo
Tku Sci Park Biohautomo
puh. 050 3055582

Hanna Halme
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 4. krs, Tku Sci Park Biohautomo
Tku Sci Park Biohautomo
puh. 050 5774809

Tomas Tuominen Tomas Tuominen
Suojeluvalvoja
Alue: h. 2018
puh. 040 1353417

Trace Ray Niko Moritz

Turku Game Hub ry./Hive Natasha Trygg
Turvallisuusyhteyshenkilö
puh. 044 2077273

Turun yliopisto Tero Haapala
Turvallisuuspäällikkö
Turun yliopisto
puh. 050 4484893

Mika Keränen
Suojeluvalvoja
Alue: 6. krs, Molekulaarinen kasvibiologia
Turun yliopisto
puh. 050 5948522

Satu Tölkkö
Suojeluvalvoja
Alue: 5. krs, FFF
Turun yliopisto
puh. 02 3336819

Lippo Lassila
Suojeluvalvoja
Alue: 2. krs, TCBC
Turun yliopisto
puh. 02 3338339

Nina Juoperi
Suojeluvalvoja
Alue: K. krs, KEK
Turun yliopisto
puh. 040 8457274

Päivi Kaipainen
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 5. krs, RUSE
Turun yliopisto
puh. 040 7078912
Nea Konttinen
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: K. krs, KEK
Turun yliopisto
puh. 040 8346625

Unica Oy Sanna Hovi
Suojeluvalvoja
Alue: 1. krs, Unica
Unica Oy
puh. 050 0758039

VSSHP / Tekninen toimisto Kristian Jaakkola
Suojeluvalvoja
puh. 040 7717644

Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä Nimi Puhelinnumero Päivystysnumero
Huoltoyhtiö Are Oy 020 5305500 020 5305700

Muut tärkeät numerot

Toimija Puhelinnumero Päivystysajat
Hätänumero 112 24 h
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 24 h

Kiinteistön järjestelmät

Huoltotoimenpiteet

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään paloturvallisessa kunnossa. Rakennuksen ja sen ympäristön paloturvallisuus edellyttää myös, että pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

Rakennuksen, rakennelman ja sen ympäristön paloturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi lainsäädännössä määrätyt tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa. Toimintakunnon varmistamiseksi ne on koestettava, huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti.

Toimijoiden on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista haltijalle, jos tilanteen korjaaminen ei onnistu omatoimisesti.

Järjestelmien ylläpito

Järjestelmä tai toiminto Toimenpide Toimenpiteen suoritusväli
Pelastussuunnitelma Päivitys Ylläpidetään ajantasaisena ja tarkastetaan kerran vuodessa
Paloilmoitinjärjestelmä Kuukausikokeilu Kerran kuukaudessa
Määräaikaistarkastus 3 vuoden välein
Kohdekortti Päivitys Kerran vuodessa tai tarpeen mukaan
Sprinklerijärjestelmä Toimintakunnon tarkastus
Määräaikaistarkastus 2 vuoden välein
Alkusammuttimet Määräaikaistarkastus 2 vuoden välein (sisätilat)
1 vuoden välein (ulkotilat)
Pikapalopostit Toimintakunnon tarkastus 1 vuoden välein
Huolto 5 vuoden välein
Savunpoistoluukut Toimintakunnon tarkastus Kaksi kertaa vuodessa
Väestönsuoja Laitetestaus Kerran vuodessa
Määräaikaistarkastus 10 vuoden välein (tiiveyskoe)
Lukitus Huolto ja ylläpito
IV-laitteisto ja -kanavat Puhdistus 10 vuoden välein
Erityiskohteissa vuoden välein (esim. rasvakanavat)

Riskit

Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on turvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden seurausten arviointi. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä voidaan poistaa, vähentää ja hallita. Vain tunnistettua riskiä voidaan hallita.

Kiinteistöön ja henkilöihin kohdistuvat riskiluokat:

 • Tapaturmat
 • Tulipalovaarat
 • Vesivahingot
 • Sairauskohtaukset
 • Säteily- tai kaasuvaara
 • Myrskyvauriot
 • Murrot, ilkivalta yms.

Tapaturmat

Riskit

 • kaatuminen
 • liukastuminen
 • kompastuminen
 • lumen tai jään tippuminen ihmisen päälle
 • liikenneonnettomuus
 • sähköisku
 • viiltohaava
 • työvälineiden aiheuttama vamma

Seuraukset

 • omaisuusvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Lumen ja jään kerääntymistä katoilla on seurattava talvisin.
  • Vaaranpaikoista tulee ilmoittaa välittömästi kiinteistöhuoltoyhtiölle.
  • Vaaratilanteissa kulku tai pysäköiminen tulee estää lumen tai jään putoamisvaara-alueelle.
 • Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa.
  • Talvikunnossapidosta huolehditaan.
 • Läheltä piti -tilanteisiin puututaan viivytyksettä. Läheltä piti -tilanteet tutkitaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet vastaavanlaisten tapahtumien varalle ja niiden estämiseksi.
 • Yritysten turvallisuusvastaavat on nimetty.
 • Turvallisuusvastaavat huolehtivat toimipisteensä turvallisuusasioista.
 • Yleisiin ensiapuohjeisiin tulee jokaisen tutustua.

Tulipalovaarat

Riskit

 • Ihmisen toiminta
  • huolimaton tupakointi
  • sähkölaitteiden päälle unohtuminen
 • Sähkölaitteet
  • oikosulut
  • rikkinäiset sähkölaitteet
  • siivouskoneen latauspaikka
 • Tuhopoltto
 • Turvallisuusjärjestelyt
  • paloilmoitinlaitteen vika
  • sammuttimien tarkastus tekemättä
  • palopostien huolto tekemättä
 • Muut
  • vaaralliset aineet
  • kaasupullot
  • Herkästi syttyvien aineiden ja kemikaalien virheellinen säilytys

Palovaarallisia kohteita ovat muun muassa tekniset tilat ja muut vastaavat kiinteistön tilat.

Seuraukset

 • omaisuusvahingot
 • savuvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Ihmisen toiminta
  • Suoritetaan vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistössä.
  • Poistumisturvallisuudesta on huolehdittava:
   • henkilökunta pitää poistumistiet vapaina.
   • aktiivinen puuttuminen epäkohtiin.
  • Yritysten turvallisuusvastaavat on nimetty.
  • Pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja siihen perehdytään.
 • Sähkölaitteet
  • Sähkökorjaukset ja asennukset teetetään TUKES:in rekisteristä löytyvällä ammattilaisella. Urakoitsijalla on oltava riittävät asennusoikeudet ja hänellä on oltava kokemusta vastaavista töistä.
  • Sähköpääkeskukset on merkitty ja niiden edustoilla ei säilytetä tavaraa.
  • Latauspaikalla tulee olla otettu huomioon räjähdys- ja palovaaran torjunta.
 • Tuhopoltto
  • Ylimääräistä palokuormaa ei kasata.
 • Turvallisuusjärjestelyt
  • Kiinteistössä on savunpoistolaitteisto, jolle suoritetaan tarkastukset, huolto ja koestus laitteen valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti.
  • Kohteessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.
  • Paloilmoitinlaitteistojen testit ja huoltotyöt suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti.
  • Kiinteistössä on alkusammutusvälineet.
  • Alkusammutuskalusto tarkastetaan määräysten mukaan.
  • Kohteessa on sprinklerijärjestelmä.
 • Muut
  • Kiinteistössä ei saa säilyttää palavia aineita kellareissa. Palavat aineet tulee säilyttää niille tarkoitetussa paikassa.
  • Ilmanvaihto ja nuohous
   • IV-kanavien nuohousväli on yleensä 10 vuotta

Vesivahingot

Riskit

 • Ympäristö
  • tulva
  • rankkasade
 • Rakenteet
  • rakenteiden vesitiiviyden pettäminen
  • rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuva tapaturma
  • putkirikko
 • Laitteet
  • pesukoneiden ja kylmäkoneiden rikkoontuminen
  • sprinklerin laukeaminen

Seuraukset

 • omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Rakenteet
  • LVI-työt, -tarkastukset ja -asennukset teetetään vain ammattilaisella.
   • LVI-urakoitsijalla tulee olla riittävät asennusoikeudet ja urakoitsijan täytyy olla toteuttanut vastaavanlaisia töitä aiemmin.
  • Putkistojen kuntoarvio suoritetaan säännöllisesti.
  • Katolta ja ränneistä tulee poistaa lehdet ja roskat.
 • Laitteet
  • Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen.
   • Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti.
   • Jääkaapin takaosa on imuroitava kerran vuodessa. Tässä yhteydessä tarkastetaan silmämääräisesti jääkaapin kunto myös kompressorin ja valuma-astian osalta.

Sairauskohtaukset

Riskit

 • sydäninfarkti
 • diabeettinen sokki
 • aivoinfarkti
 • aivoverenvuoto
 • epilepsia
 • pyörtyminen

Seuraukset

 • henkilövahingot
 • kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella.
 • Pelastussuunnitelman liitteenä oleviin ensiapuohjeisiin tutustutaan ja ensiapua harjoitellaan.
 • Ambulanssin opastus on järjestetty ja ohjeistettu henkilökunnalle.
 • Pelastusajoneuvojen pysäköiminen mahdollistetaan ulko-ovien eteen.

Säteily- tai kaasuvaara

Riskit

 • radioaktiivisen aineen tai vaarallisen kaasun joutuminen ympäristöön
 • vaarallisen aineen kuljetusonnettomuus
 • onnettomuus ydinvoimalaitoksessa

Seuraukset

 • säteilysairaudet
 • kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Joditablettien hankkiminen tarpeiden mukaan (2 tabl./henkilö).
 • Kiinteistössä on väestönsuoja, johon voi suojautua säteilyvaaratilanteessa.
 • Väestönsuojan toimintakuntoa ylläpidetään.
 • Ilmastoinnin hätäpysäytys on merkitty ja henkilökunnan tiedossa.
 • Pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeet tilanteiden varalle.

Myrskyvauriot

Riskit

 • erilaiset luonnonilmiöt

Seuraukset

 • sähkökatkot
 • omaisuusvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Rakennuksen ja ulkoalueiden kunnosta huolehditaan.
 • Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa on noudatettava.
 • Sisälle suojautuessa pysytään kaukana ikkunoista ja lasiovista.
 • Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiinkin sähkökatkoihin esimerkiksi seuraavasti:
  • valaisin ja paristot

Rikollinen toiminta

Riskit

Seuraukset

 • omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Murto
  • Arvoesineiden merkitseminen ja kuvaaminen.
 • Ilkivalta
  • Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti.
  • Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus viipymättä.
 • Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista.

Turvallisuusjärjestelyt

Sammutuskalusto

Sijainti Sammutuskalusto
Koko kiinteistö Alkusammutin
Koko kiinteistö Pikapaloposti

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

 • vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
 • vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Pikapalopostit tulee tarkastaa:

 • Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.

Turvalaitteet

Sprinklerilaitteisto

Sprinklerijärjestelmä on automaattinen palonsammutusjärjestelmä, joka aloittaa palon sammutuksen ruiskuttamalla vettä palokohteeseen ja välittää samalla palohälytyksen hätäkeskukseen. Laitteiston toiminta perustuu siihen, että lämpötilan ylitettyä tietyn arvon, sprinklerin kapseli rikkoutuu ja vesi pääsee virtaamaan sprinklerin läpi.

Sprinklerilaitteiston tarkoituksenmukainen toiminta edellyttää, että sprinklerilaitteisto on jatkuvasti toimintakunnossa, se ei aiheuta erheellisiä toimintoja ja tulipalon syttyessä se automaattisesti sammuttaa tai rajoittaa palon.

Sprinklerilaitteiston ylläpidolla varmistetaan sen tarkoituksenmukainen toiminta koko käyttöiän ajan. Sprinklerilaitteiston ylläpitoon kuuluu sen toimintavalmiuden valvonta, laitteiston hoito ja huolto, laitteiston tehokkaan toiminnan varmistaminen tulipalossa ja tehtyjen toimenpiteiden ja tapahtumien kirjaaminen. Sprinklerilaitteiston ylläpito toteutetaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Sprinklerilaitteiston huolto

Sprinklerilaitteistolle tulee olla aina nimetty henkilö tai yritys, joka huoltaa laitteiston kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Huoltotoimenpiteitä tekevien henkilöiden tulee olla ammattitaitoisia ja heillä tulee olla tarvittavat huoltoon liittyvät tiedot.

Huoltotyöt, jotka ovat tekniseltä vaativuudeltaan rinnastettavissa uuden laitteiston asennustöihin, voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen luetteloima sprinklerilaitteiston asennus- tai huoltotöihin erikoistunut liike. Huollon tilauksesta vastaava henkilö on nimettävä, jos huolto hankitaan ostettuna palveluna. Ostetusta huoltopalvelusta on oltava kirjallinen sopimus.

Sprinklerijärjestelmä
Sijainti Kellarikerros, B- rappukäytävän kohdalla

Savunpoisto

Savunpoiston tarkoituksena on ihmisten poistumisen turvaaminen, palokunnan toiminnan helpottaminen ja savuvahinkojen vähentäminen kohteessa. Savunpoistolaitteet on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Savunpoistolaitteiden huollosta tulee vastata siihen nimetty henkilö, jonka yhteystiedot on mainittava savunpoistolaitteen huolto- ja käyttöohjeessa.

Savunpoistolaitteisto
Savunpoistoluukkujen sijainti Savunpoistokeskus, B- sisäänkäynnin tuulikaapissa

Savunpoistolaitteiston koestus

Savunpoistolaitteistoihin koulutetun henkilön täytyy koestaa savunpoistolaitteisto säännöllisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

Edellisestä koestuksesta kulunut aika Koestettavien savunpoistolaitteistojen osuus
vuosi 20%
kolme vuotta 50%
viisi vuotta 100%

Ilmanvaihdon pysäytys

Ilmanvaihto pysäytetään yleensä palotilanteessa tai suojauduttaessa sisälle kaasu- tai säteilyvaaran uhatessa.

Ilmanvaihdon pysäytys: B- sisäänkäynnin tuulikaapissa

Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Työpaikalle on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot, ketkä ovat ensiaputaitoisia henkilöitä. Kukin toiminnanharjoittaja vastaa osaltaan ensiaputarvikkeiden ylläpidosta ja ensiapukoulutusten järjestämisestä.

 • Ambulanssi ohjataan: Itäinen Pitkäkatu 4.

Paloturvallisuus

Paloilmoitin

Paloilmoitin
Sijainti B- sisäänkäynnin tuulikaapissa

Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

 • Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
 • Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
 • Määräaikaistarkastukset

Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

 • Yhteys hätäkeskukseen
 • Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
 • Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

Pelastustikkaat

Kiinteistössä on hätäpoistumistienä käytettäviä ikkunoita tai parvekkeita, joiden alareuna on yli 3,5 metrin korkeudella maasta. Näihin on asennettu hätäpoistumista varten kiinteät tikkaat.

Poistumistiet

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kokoontumispaikka: Lenkkipolku, C- rapun läheisyydessä

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta. Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Turvallisuusvastaava Jani Jeromaa
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
puh. 040 0218852
jani.jeromaa@teknologiakiinteistot.fi

Toimijoiden turvallisuushenkilöt

Yritys Henkilö Yhteystiedot
Biotop Oy Risto Ranta
Yhteyshenkilö
puh. 050 5280789

Clinical Research Services Turku CRST Oy Kirsti Luomala
Suojeluvalvoja
Alue: 3. krs, CRST
CRST Oy
puh. 02 3337581

Reijo Kunelius
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 3. krs, CRST
CRST Oy
puh. 040 0601153

Coaching Language Jayde Friman

Delsitech Oy Lasse Leino

Duodecim ry
Ekoweb Oy Mikko Niemi
Suojeluvalvoja
Alue: 1. krs, Ekoweb
Ekoweb Oy
puh. 050 5027103

Arja Mannila
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 1. krs, Ekoweb
Ekoweb Oy
puh. 050 3633969

Elintarvikekemia Anu Hirvensalo
puh. 02 3336886

Jukka suomela
puh. 029 4504169

Jani Sointusalo
puh. 02 3336854

Maaria Kortesniemi
Fairspectrum Oy Jaakko Ojaniemi
Yhteyshenkilö
Fairspectrum Oy
puh. 050 3271443

Fit Therapy Virpi Lautamatti
Yhteyshenkilö
FitTherapy
puh. 040 0491992

Forendo Pharma Oy Pasi Koskimies
Suojeluvalvoja
Alue: 7. krs, Forendo Pharma Oy
Forendo Pharma Oy
puh. 040 3108055

Kira Wahlstedt-Lindström
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 7. krs, Forendo Pharma Oy
Forendo Pharma Oy
puh. 040 3108017

Futureko Oy Pekka Mauro

Alue: Huone 2014
Humap Terhikki Rimmanen
Humap Consultation Oy
puh. 040 0856045

ID Creations Oy Antti Kangasniemi
Suojeluvalvoja
Alue: 2. krs, ID Creations
ID Creations Oy
puh. 050 3318332

Kymdata Oy Jyrki Metsola
Yhteyshenkilö
Kymdata Oy
puh. 020 7660521

Ilkka Kuusela
Yhteyshenkilö
Kymdata Oy
puh. 020 7660534

LK Paloinsinöörit Jukka Lehmusvirta

Lingua FinnoMedica Oy Jenny Jeskanen
Turvallisuusyhteyshenkilö
Lingua FinnoMedica Oy
puh. 050 5050835

Luonnonvarakeskus LUKE Mika Kurkilahti
Yhteyshenkilö
Luonnonvarakeskus LUKE
puh. 029 5327694

Luotsi Oy Johanna Paalasmaa

Mainostoimisto SST Oy Eero Uusitalo
Suojeluvalvoja
Alue: 2. krs, Mainostoimisto SST
Mainostoimisto SST Oy
puh. 044 0846015

Aino Uusitalo
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 2. krs, Mainostoimisto SST
Mainostoimisto SST Oy
puh. 044 0846035

MindFit Consulting Oy Kari Härkönen
Turvallisuusyhteyshenkilö
MindFit Consulting Oy
puh. 040 0752542

Sari Kailio
Turvallisuusyhteyshenkilö
MindFit Consulting Oy
puh. 045 8604300

Pharmatest Services Oy Mika Juoperi
Turvallisuusyhteyshenkilö, Suojeluvalvoja
Alue: 5. krs, Pharmatest Services
Pharmatest Services Oy
puh. 050 4471316

Jenni Bernoulli
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 5. krs, Pharmatest Services
Pharmatest Services Oy
puh. 050 5557988

QEM Software Oy Timo Koski
Turvallisuusyhteyshenkilö
QEM Software Oy
puh. 040 5022279

Rakennuttajatoimisto HTJ Minna Routsalo

Tku Sci Park Biohautomo Katarina Jääskeläinen
Suojeluvalvoja
Alue: 4. krs, Tku Sci Park Biohautomo
Tku Sci Park Biohautomo
puh. 050 3055582

Hanna Halme
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 4. krs, Tku Sci Park Biohautomo
Tku Sci Park Biohautomo
puh. 050 5774809

Tomas Tuominen Tomas Tuominen
Suojeluvalvoja
Alue: h. 2018
puh. 040 1353417

Trace Ray Niko Moritz

Turku Game Hub ry./Hive Natasha Trygg
Turvallisuusyhteyshenkilö
puh. 044 2077273

Turun yliopisto Tero Haapala
Turvallisuuspäällikkö
Turun yliopisto
puh. 050 4484893

Mika Keränen
Suojeluvalvoja
Alue: 6. krs, Molekulaarinen kasvibiologia
Turun yliopisto
puh. 050 5948522

Satu Tölkkö
Suojeluvalvoja
Alue: 5. krs, FFF
Turun yliopisto
puh. 02 3336819

Lippo Lassila
Suojeluvalvoja
Alue: 2. krs, TCBC
Turun yliopisto
puh. 02 3338339

Nina Juoperi
Suojeluvalvoja
Alue: K. krs, KEK
Turun yliopisto
puh. 040 8457274

Päivi Kaipainen
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: 5. krs, RUSE
Turun yliopisto
puh. 040 7078912
Nea Konttinen
Suojeluvalvojan varahenkilö
Alue: K. krs, KEK
Turun yliopisto
puh. 040 8346625

Unica Oy Sanna Hovi
Suojeluvalvoja
Alue: 1. krs, Unica
Unica Oy
puh. 050 0758039

VSSHP / Tekninen toimisto Kristian Jaakkola
Suojeluvalvoja
puh. 040 7717644

Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

Soita hätäpuhelu itse, jos voit
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
Kerro, mitä on tapahtunut
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.
Kerro tarkka osoite ja kunta
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Itäinen Pitkäkatu 4

Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista
 • Mitä on tapahtunut?
 • Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).
Anna tarvittaessa ensiapua
 • Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
 • Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.
Tee hätäilmoitus
 • Soita numeroon 112.
 • Kerro, mistä soitat. Itäinen Pitkäkatu 4, TURKU
 • Kerro, mitä on tapahtunut.
 • Toimi ohjeiden mukaisesti.
 • Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

Tulipalo

Pelasta ja varoita
 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
 • Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.
Sammuta ja rajoita
 • Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
 • Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.
Hälytä
 • Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokelloilla.
 • Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon 112 (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
 • Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
 • Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.
Opasta
 • Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
 • Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Itäinen Pitkäkatu 4

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Lenkkipolku, C- rapun läheisyydessä

Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt

Joskus toisaalla riehuva tulipalo estää turvallisen poistumisen kiinteistöstä. Näissä tapauksissa on viisainta pysytellä savuttomassa tilassa ovet ja muut aukot suljettuina.

Jää palo-osastoon, jossa olet.
 • Palo-oven takana on turvallista olla. Palo-ovet kestävät tulipaloa vähintään puoli tuntia.
 • Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, savuttomaan tilaan jääminen ei.
Mene ikkunan luo ja herätä huomiota. Jos et onnistu, ilmoita sijaintisi numeroon 112.
Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.

 • Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
 • Sulje ovet ja ikkunat.
 • Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
 • Opasta asiakkaita ja vieraita.
 • Soita turvallisesta paikasta numeroon 112 ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
 • Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
 • Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.
Kokoontumispaikka: Lenkkipolku, C- rapun läheisyydessä

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Lenkkipolku, C- rapun läheisyydessä

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

 • mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
 • liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
 • ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista suojautumista varten.

Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa
 • Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
 • Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

Vesivahinko

Toimintaohjeet
 • Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
 • Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
 • Ilmoita asiasta välittömästi:
  • huoltomiehelle: Are Oy, puh. 020 5305500, päivystys 020 5305700
 • Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon 112.
 • Veden pääsulku: Lämmönjakohuone, kellarikerros C- rapun kohdalla
 • Sähköpääkeskus: Kellarikerros, D- rapun kohdalla
Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta
 • Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen 112.

Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

 • Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
 • Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
 • Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
 • Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

 • Älä tee vastarintaa.
 • Tee vain mitä uhkaaja käskee.
 • Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
 • Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
 • Tilanteen jälkeen, soita 112, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Kun uhkaus tulee puhelimitse

 • Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
 • Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
 • Kysele kysymyksiä.
  • Missä pommi on?
  • Miltä pommi näyttää?
  • Milloin pommi räjähtää?
  • Miksi?
 • Pyri saamaan työtoverin huomio jo puhelun aikana, jotta hän voisi tiedottaa turvallisuudesta vastaavaa jo puhelun aikana.
 • Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
  • Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
  • Onko hän kiihtynyt?
  • Lukeeko hän viestin paperilta?
 • Kuuntele myös taustaääniä (esimerkisi liikenne tai taustalla käytävät keskustelut).
 • Puhelun jälkeen tiedota asiasta oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaavia henkilöitä (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku).
 • Mikäli tämä ei ole mahdollista, soita välittömästi poliisille 112 ja toimi sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

 • Älä koske esineeseen.
 • Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
 • Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon 112.
 • Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
 • Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin
 • Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
 • Avaa radio ja odota ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki
Toimi seuraavasti
 • Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
  • pysyttele sisällä, hakeudu yläkerroksiin, kuuntele radiosta lisätietoja
  • paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
 • Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
  • kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  • pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle
Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi
 • Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
 • Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
 • Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
 • Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.
 • Pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi.
 • Älä mene kellariin.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
 • Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet
Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi/turvatietoa.

Sähkökatkot

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

 • Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
 • Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 020 5305500).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

 • Käytä taskulamppua
 • Tarvittaessa opasta muita

Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on yksi väestönsuoja. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on yksi väestönsuoja:

Sijainti Suojaluokka Pinta-ala Suojapaikkoja Varusteiden sijainti
Kellari S3 366 m² 488

Kiinteistön väestönsuoja on luokkaa S3. Suojaluokan S3 väestönsuoja on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1976 jälkeen. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkassuodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojiin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.

Kiinteistön lähin yleinen väestönsuoja on Turun kaupungin poikkeusolojen johtokeskus ja se sijaitsee osoitteessa:

Samppalinnankatu 7

Suojaväistö

Suojaväistöllä tarkoitetaan väestön siirtämistä johdetusti pois vaara-alueelta tilanteissa, joissa sen katsotaan aiheuttavan pienemmän riskin sisätiloihin suojautumiseen verrattuna. Tällaisia tilanteita ovat kaikki nopeasti kehittyvät vaarallisten aineiden onnettomuudet, voimakkaat palokaasujen aiheuttamat haitat, räjähdysvaara ja säteilytilanne.

Suojaväistö tehdään aina viranomaisten erillisen määräyksen perusteella. Viranomaiset ovat jo ennakolta suunnitelleet suojaväistön suorittamisen alueelta ja varanneet siihen tarvittavan kuljetuskaluston.

Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät, kellarien ja varastojen kulkureitit
 • Ei saa säilyttää mitään tavaraa.
Kellaritilat
 • Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia.
 • Palavien nesteiden (esim. nestekaasu ja bensiini) säilytys kielletty.
Rakennusten alla tai läheisyydessä
 • Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat
Huom!
 • Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

Liiketilan haltijan velvollisuudet

Tilan haltijan tai toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että työpaikalla noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. On suositeltavaa nimetä turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii turvallisuusasioista ja toimii yhteistyössä kiinteistön vastuuhenkilöiden kanssa.

Tilanhaltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että

 • tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen
 • rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin
 • pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista.

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, kulku- tai poistumisteillä, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

 • sammutusvälineet
 • palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet
 • poistumisreittien opasteet ja valaistus.

Tilan haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat osaltaan laitteiden kunnosta ja ilmoittavat epäkohdista vastuuhenkilölle.

Tilan haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan

 • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
 • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
 • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
 • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Alkusammuttimien käyttöohjeet

Sammuttimet

 • Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
 • Vedä varmistinsokka irti.
 • Lähesty paloa tuulen suunnasta.
 • Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
 • Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
 • Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
 • Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
 • Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
 • Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
 • Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
 • Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

Pikapaloposti

 • Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynärpäällä.
 • Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
 • Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
 • Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
 • Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.

Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa.

Avainturvallisuus

Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava varsinkin avaimen haltijan työ- tai asumissuhteen päättyessä.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Itselle kuitattua avainta tai kulkutunnistetta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.

Kiinteistön toimijoiden tietoja

Kiinteistössä on 49 toimijaa. Alle on kerätty näiden toimijoiden tärkeimmät turvallisuuteen vaikuttavat tiedot.

Aqsens Health Oy

Biotop Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • Yhteyshenkilö, Risto Ranta, 050 5280789,

Bugbyte Oy

Charlie Care Oy

Clinical Research Services Turku CRST Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Suojeluvalvoja, Kirsti Luomala, 02 3337581,
 • Suojeluvalvojan varahenkilö, Reijo Kunelius, 040 0601153,

Coaching Language

Toimijan yhteyshenkilö

 • , Jayde Friman,

Delsitech Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • , Lasse Leino,

Dream Broker

Duodecim ry

Toimijan yhteyshenkilö

Eduten Oy

Ekoweb Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Suojeluvalvoja, Mikko Niemi, 050 5027103,
 • Suojeluvalvojan varahenkilö, Arja Mannila, 050 3633969,

Elintarvikekemia

Toimijan yhteyshenkilöt

 • , Anu Hirvensalo, 02 3336886,
 • , Jukka suomela, 029 4504169,
 • , Jani Sointusalo, 02 3336854,
 • , Maaria Kortesniemi

Fairspectrum Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • Yhteyshenkilö, Jaakko Ojaniemi, 050 3271443,

Fision

Fit Therapy

Toimijan yhteyshenkilö

 • Yhteyshenkilö, Virpi Lautamatti, 040 0491992,

Forendo Pharma Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Suojeluvalvoja, Pasi Koskimies, 040 3108055,
 • Suojeluvalvojan varahenkilö, Kira Wahlstedt-Lindström, 040 3108017,

Futureko Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • , Pekka Mauro

Humap

Toimijan yhteyshenkilö

 • , Terhikki Rimmanen, 040 0856045,

Hydrohex Oy

IBIO Health Oy

ID Creations Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • Suojeluvalvoja, Antti Kangasniemi, 050 3318332,

InMe Oy

JS Games Oy

Kymdata Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Yhteyshenkilö, Jyrki Metsola, 020 7660521,
 • Yhteyshenkilö, Ilkka Kuusela, 020 7660534,

LK Paloinsinöörit

Toimijan yhteyshenkilö

 • , Jukka Lehmusvirta,

Lingua FinnoMedica Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Jenny Jeskanen, 050 5050835,

Luonnonvarakeskus LUKE

Toimijan yhteyshenkilö

 • Yhteyshenkilö, Mika Kurkilahti, 029 5327694,

Luotsi Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • , Johanna Paalasmaa,

Mainostoimisto SST Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Suojeluvalvoja, Eero Uusitalo, 044 0846015,
 • Suojeluvalvojan varahenkilö, Aino Uusitalo, 044 0846035,

MindFit Consulting Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Kari Härkönen, 040 0752542,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Sari Kailio, 045 8604300,

Node Solutions Oy

Outsystems Oy

Pharmatest Services Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Suojeluvalvoja, Mika Juoperi, 050 4471316,
 • Suojeluvalvojan varahenkilö, Jenni Bernoulli, 050 5557988,

Precordior Oy

Pyjama Films Oy

QEM Software Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Timo Koski, 040 5022279,

Rakennuttajatoimisto HTJ

Toimijan yhteyshenkilö

 • , Minna Routsalo,

Reagena

Storage IT

Tku Sci Park Biohautomo

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Suojeluvalvoja, Katarina Jääskeläinen, 050 3055582,
 • Suojeluvalvojan varahenkilö, Hanna Halme, 050 5774809,

Tomas Tuominen

Toimijan yhteyshenkilö

 • Suojeluvalvoja, Tomas Tuominen, 040 1353417,

Trace Ray

Toimijan yhteyshenkilö

 • , Niko Moritz,

Turku Game Hub ry./Hive

Toimijan yhteyshenkilö

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Natasha Trygg, 044 2077273,

Turun yliopisto

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuuspäällikkö, Tero Haapala, 050 4484893,
 • Suojeluvalvoja, Mika Keränen, 050 5948522,
 • Suojeluvalvoja, Satu Tölkkö, 02 3336819,
 • Suojeluvalvoja, Lippo Lassila, 02 3338339,
 • Suojeluvalvoja, Nina Juoperi, 040 8457274,
 • Suojeluvalvojan varahenkilö, Päivi Kaipainen, 040 7078912
 • Suojeluvalvojan varahenkilö, Nea Konttinen, 040 8346625,

Unica Oy

Toimijan yhteyshenkilö

 • Suojeluvalvoja, Sanna Hovi, 050 0758039,

VSSHP / Tekninen toimisto

Toimijan yhteyshenkilö

 • Suojeluvalvoja, Kristian Jaakkola, 040 7717644,

Vere Oy

YardMate Oy

Kiitos, että tutustuit pelastussuunnitelmaan.